Pravidla Obchodu
 • 1 Předběžná ustanovení
 1. Internetový obchod svararena.cz dostupný na internetové adrese Provozovatelem www.svararena.cz je společnost PEMAT CZECHIA s.r.o., zapsaná ve veřejném rejstříku - Justice.cz pod identifikačním číslem - 14042576
 2. Tento Řád je určen Spotřebitelům i Podnikatelům využívajícím Obchod a definují pravidla používání Internetového obchodu a Internetového obchodu. pravidla a způsob uzavírání prodejních smluv se zákazníkem na dálku prostřednictvím obchodu.

 

 • 2 Definice
 1. Spotřebitel - fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím v rámci Obchodu smlouvu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností. 
 2. Prodávající – společnost PEMAT CZECHIA s.r.o.
 3. Zákazník – jakýkoli subjekt nakupující prostřednictvím Obchodu.
 4. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jejíž zvláštní zákon přiznává právní způsobilost, vykonávající vlastním jménem ekonomickou činnost využívající Obchod.
 5. Obchod – internetový obchod provozovaný Prodávajícím na internetové adrese www.svararena.cz
 6. dálku - smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (v rámci Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně.
 7. Řád - tento Řád obchodu.
 8. Objednávka – prohlášení Zákazníka o vůli podané prostřednictvím Objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření Smlouvy o prodeji Produktu nebo Produktů s Prodávajícím.
 9. Zákaznický účet v Obchodě, obsahuje údaje poskytnuté Zákazníkem a informace o jím zadaných Objednávkách v Obchodě.
 10. Registrační formulář – formulář dostupný v Obchodě, který vám umožní vytvořit Účet.
 11. Objednávkový formulář – interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do košíku a definováním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.
 12. Nákupní košík - prvek softwaru Obchodu, ve kterém jsou viditelné Produkty vybrané k nákupu a dále je možné zjišťovat a upravovat údaje objednávky, zejména množství produktů.
 13. Produkt - movitá věc / služba dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.
 14. Prodejní smlouva – smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu. Kupní smlouvou se dále rozumí - dle vlastností Produktu - smlouva o poskytování služeb a smlouva o konkrétním díle. 

 

 • 3 Kontakt s obchodem
 1. Adresa prodávajícího: ul. Varšavská 253/9a, Hulváky, 709 00 Ostrava
 2. E-mail prodávajícího: svararena@gmail.com 
 3. Telefon prodávajícího: 605-588-422
 4. Bankovní účet prodávajícího 6137767349/0800 (Česká spořitelna)
 5. Zákazník může s prodávajícím komunikovat pomocí adresy a telefonního čísla uvedených v tomto odstavci.
 6. Zákazník může s prodávajícím komunikovat telefonicky od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin. 
 7. Zákazník může komunikovat e-mailem s Prodávajícím 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

 

 • 4 Technické požadavky

K používání Obchodu, včetně procházení sortimentu Obchodu a zadávání objednávek Produktů, potřebujete:

 1. koncové zařízení s přístupem k internetu a webový prohlížeč jako je Google Chrome, Mozilla Firefox atd.,
 2. aktivní e- poštovní účet (e-mail),
 3. povoleny soubory cookie,
 4. nainstalován FlashPlayer.

 

 • 5 Obecné informace
 1. Prodávající v maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese odpovědnost za jakákoli narušení, včetně přerušení fungování obchodu, způsobená vyšší mocí, nezákonným jednáním třetích stran nebo nekompatibilitou Internetového obchodu s Technickou infrastrukturou zákazníka.
 2. Prohlížení sortimentu Obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Objednávání Produktů v sortimentu Obchodu Zákazníkem je možné buď po vytvoření Účtu v souladu s ustanovením § 6 Pravidel , nebo poskytnutím nezbytných osobních a adresních údajů umožňujících vyřízení Objednávky bez vytvoření Účtu.
 3. Ceny uvedené v Obchodě jsou hrubé ceny (včetně DPH). 
 4. Konečná (konečná) částka k úhradě Zákazníkem se skládá z ceny za Produkt a nákladů na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné), o kterých je Zákazník informován na webových stránkách Obchodu při zadávání Objednávky. , a to i při vyjádření vůle být vázán kupní smlouvou.
 5. V případě Smlouvy o předplatném nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečnou (konečnou) cenou celková cena včetně všech plateb za zúčtovací období.
 6. Pokud povaha předmětu smlouvy neumožňuje, soudě přiměřeně, předem kalkulovat konečnou cenu, informace o způsobu, jakým bude cena kalkulována, jakož i poplatky za dopravu, dodání, poštovní služby a jiné náklady, budou uvedeny v Obchodě v popisu produktu. 

 

 • 6 Vytvoření účtu v obchodě
 1. Chcete-li vytvořit účet v obchodě, musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné uvést následující údaje 
  1. e-mailovou adresu,
  2. heslo,
 2. Vytvoření účtu v Obchodě je zdarma.
 3. Přihlášení k Účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla nastaveného v Registračním formuláři.
 4. Zákazník může kdykoli bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků smazat Účet zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v § 3

 

 • 7 Pravidla odesílání

objednávky Abyste mohli zadat Objednávku, musíte se:

 1. přihlásit se do Obchodu (volitelné);
 2. vyberte Produkt, který je předmětem Objednávky, a poté klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“ (nebo ekvivalent);
 3. přihlásit se nebo využít možnost zadat Objednávku bez registrace;
 4. pokud byla zvolena možnost Objednávky bez registrace - vyplňte Objednávkový formulář zadáním údajů o příjemci Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt doručen, zvolte typ zásilky (způsob doručení Produktu ), zadejte fakturační údaje, pokud se liší od údajů o příjemci,
 5. klikněte na tlačítko „Objednat a zaplatit“ / klikněte na tlačítko „Objednat a zaplatit“ a objednávku potvrďte kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailu,
 6. vyberte si jednu z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsob platby uhraďte objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou § 8 bod 3.

 

 • 8 Nabízené způsoby doručení a platby
 1. Zákazník může využít následující způsoby doručení nebo vyzvednutí objednaného Produktu :
  1. dobírku,
  2. Osobní odběr možný na adrese: Československé armády 367, 735 51 Bohumín-Pudlov, Česká republika
 2. způsoby platby:
  1. Dobírka
  2. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího
  3. Elektronické platby („Subjekt poskytující online platební služby je Blue Media SA“)
  4. Platební karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 3. Podrobné informace o způsobech doručení a akceptovaných způsobech platby naleznete na webových stránkách Obchodu.

 

 • 9 Plnění kupní smlouvy
 1. K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dojde poté, co zákazník provede objednávku pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 Pravidel.
 2. Po zadání Objednávky Prodávající neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň Objednávku akceptuje k realizaci. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí k realizaci probíhá zasláním odpovídajícího e-mailu Zákazníkovi na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky, která obsahuje minimálně prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jeho přijetí k realizaci a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Po obdržení výše uvedeného e-mailu zákazníkem je mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena kupní smlouva.
 3. Pokud Zákazník zvolí:
  1. platbu bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platbu kreditní kartou, je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy – jinak bude objednávka zrušena.
  2. platba na dobírku při dodání, je Zákazník povinen provést platbu při dodání.
  3. platba v hotovosti při osobním odběru, je Zákazník povinen provést platbu na dobírku do 1 dne ode dne obdržení informace o připravenosti zásilky k vyzvednutí.
 4. Pokud Zákazník zvolil jiný způsob doručení než osobní odběr, bude Produkt Prodávajícím odeslán ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 této části), a to způsobem, který Zákazník zvolil při zadávání Objednávky.
 5. Pokud objednáváte Produkty s různými dodacími lhůtami, je termínem dodání nejdelší daný termín. V případě objednání Produktů s různými dodacími lhůtami má Zákazník možnost požádat o dodání Produktů po částech nebo dodání všech Produktů po dokončení celé objednávky.
 6. Počátek lhůty dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:
  1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.
  2. Zvolí-li Zákazník způsob platby na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy,
 7. zvolí-li Zákazník osobní odběr Produktu, bude Produkt připraven k odběru Zákazníkem ve lhůtě uvedené v popisu Produktu. Zákazník bude Prodávajícím dodatečně informován o připravenosti Produktu k odběru zasláním příslušného e-mailu na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky. 
 8. V případě objednání Produktů s různými termíny připravenosti k odběru je datem připravenosti k odběru nejdelší daný termín. 
 9. Počátek doby připravenosti Produktu k vyzvednutí Zákazníkem se počítá takto:
  1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platební kartou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet Prodávajícího.
  2.  Pokud zákazník zvolí způsob platby v hotovosti při osobním odběru - ode dne uzavření kupní smlouvy.
 10. Výrobek je dodáván na území České republiky. V případě zaslání mimo ČR kontaktujte e-mailovou adresu ceo@pematsc.pl 
 11. Doručení Produktu Zákazníkovi je zpoplatněné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou zákazníkovi uvedeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce „Náklady na doručení“ a při zadávání objednávky, včetně případů, kdy zákazník vyjádří svou vůli být vázán prodejem. Dohoda.
 12. Osobní odběr Produktu Zákazníkem je zdarma. 

 

 • 10 Právo na odstoupení od smlouvy
 1. Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Během lhůty uvedené v odd. 1 začíná dodáním Produktu Spotřebiteli nebo jím určené osobě jiné než přepravci.
 3. V případě smlouvy, která se vztahuje na mnoho produktů, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, datum uvedené v odstavci 1 běží od dodání poslední položky, šarže nebo dílu.
 4. V případě Smlouvy, která spočívá v pravidelném doručování Produktů po stanovenou dobu (předplatné), datum uvedené v odst 1 běží od převzetí první věci.
 5. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy zasláním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy stačí, aby Spotřebitel zaslal své vyjádření před uplynutím této lhůty.
 6. Vyjádření je možné zaslat klasickou poštou, faxem nebo elektronicky zasláním vyúčtování na e-mailovou adresu prodávajícího nebo odesláním vyúčtování na webové stránce prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Vyúčtování lze podat také dne formulář, jehož vzor je přílohou č. 1 těchto předpisů a přílohou zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele, není však povinný.
 7. Pokud spotřebitel zašle prohlášení e-mailem, prodávající neprodleně zašle spotřebiteli na e-mailovou adresu uvedenou spotřebitelem potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 8. Důsledky odstoupení od Smlouvy:
  1. V případě odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku se Smlouva považuje za neplatnou.
  2. V případě odstoupení od smlouvy prodávající neprodleně vrátí spotřebiteli, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny jím zaplacené platby, včetně nákladů na dodání zboží, s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného spotřebitelem, jiného než nejlevnějšího standardního způsobu dodání nabízeného prodávajícím.
  3. Vrácení peněz bude Prodávajícím provedeno stejnými platebními metodami, které byly použity Spotřebitelem v původní transakci, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které pro něj nebude znamenat žádné náklady.
  4. Prodávající může zadržet vrácení peněz, dokud neobdrží produkt zpět nebo dokud mu nebude předložen důkaz o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
  5. Spotřebitel by měl vrátit Produkt na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Pravidlech neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícího informoval o odstoupení od Smlouvy. Lhůta bude dodržena, pokud Spotřebitel zašle Produkt zpět do 14 dnů.
  6. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu, včetně nákladů na vrácení Produktu, pokud Produkt nemohl být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu. 
 9. Pokud z důvodu povahy Produktu nelze vrátit běžnou poštou, informace o tom, stejně jako o nákladech na vrácení Produktu, budou uvedeny v popisu Produktu v Obchodě.
 10. Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá Spotřebitel ve vztahu ke Smlouvě:
  1. ve které je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
  2. ve které předmětem služby je věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, byl-li po dodání otevřen obal,
  3. ve kterém je předmětem služby věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu použitelnosti,
  4. pro poskytování služeb, pokud Prodávající plně poskytl službu s výslovným souhlasem Spotřebitel, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby Prodávajícím, ztratí právo odstoupit od Smlouvy,
  5. ve které cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, nad nimiž nemá Prodávající kontrolu a která může být krok před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
  6. kde předmětem služby jsou věci, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,
  7. u kterých jsou předmětem služby alkoholické nápoje, cena které byly sjednány při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, nad nímž nemá prodávající kontrolu a
  8. na kterém je předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen,
  9. pro doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném, j. pro dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej prodávající informoval o ztrátě práva na výtky z dohody,

 

 • 11 Reklamace a záruka 
 1. Kupní smlouva se vztahuje na nové Produkty. 
 2. Prodávající je povinen dodat zákazníkovi věc bez vad. 
 3. V případě vady zboží zakoupeného u Prodávajícího má Zákazník právo na reklamaci dle ustanovení o záruce v občanském zákoníku. Je-li Klientem Podnikatel, strany vylučují odpovědnost ze záruky. 
 4. Stížnosti je třeba podávat písemně nebo elektronicky na adresy prodávajícího uvedené v těchto Pravidlech. 
 5. Do stížnosti se doporučuje uvést mj. stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje o zákazníkovi, který reklamaci uplatňuje a požadavek zákazníka v souvislosti s vadou zboží.
 6. Prodávající odpoví na reklamaci neprodleně, v případě, že je zákazníkem spotřebitel, nejpozději do 14 dnů. Pokud je Zákazník Spotřebitel a Prodávající na reklamaci neodpoví do 14 dnů, má se za to, že žádost Zákazníka byla považována za oprávněnou.
 7. Zboží vrácené v rámci reklamačního řízení zašlete na adresu uvedenou v § 3 tohoto řádu. 
 8. Pokud byla na Produkt poskytnuta záruka, budou informace o něm, stejně jako jeho obsah, uvedeny v popisu Produktu v Obchodě. 

 

 • 12 Osobní údaje v Internetovém obchodě
 1. Správcem osobních údajů Zákazníků shromážděných prostřednictvím Internetového obchodu je Prodávající.
 2. Osobní údaje zákazníků shromážděné správcem prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem realizace kupní smlouvy, a pokud zákazník souhlasí, také pro marketingové účely.
 3. Příjemci osobních údajů Zákazníků Internetového obchodu mohou být:
  1. V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod se způsobem doručení poštou nebo kurýrem, Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka zvolenému přepravci popř. zprostředkovateli provádějícímu přepravu na žádost Správce.
  2. V případě Zákazníka, který využívá Internetový obchod způsobem elektronických plateb nebo platební kartou, poskytuje Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu obsluhujícímu výše uvedené platby v Internetovém obchodě.
 4. Zákazník má právo k přístupu ke svým údajům a na jejich opravu.
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v Pravidlech nezbytných k uzavření kupní smlouvy má za následek nemožnost uzavření této smlouvy. 

 

 • 13 Závěrečná ustanovení
 1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se uzavírají v českém jazyce.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Řád z důležitých důvodů, kterými jsou: změny právních předpisů, změny způsobu platby a dodání - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivní implementaci ustanovení tohoto Řádu. O každé změně bude Prodávající Zákazníka informovat minimálně 7 dní předem.
 3. V záležitostech, na které se nevztahují tyto předpisy, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména: občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; zákon o právech spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů.
 4. Zákazník má právo využít mimosoudní prostředky k vyřízení reklamace a zjednání nápravy. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU ODR dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Zaloguj się
Zapomněli jste heslo? Vytvořit účet
nahoru
Obchod je v režimu náhledu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium